Vestre Aker Unge Høyre er en av lokalforeningene i Oslo Unge Høyre. Foreningen dekker Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern bydeler. Lokalforeningen drives av et styre som blir valgt på foreningens generalforsamling hvert år. Vestre Aker er en aktiv forening, så bli med på laget!

Følg Vestre Aker Unge Høyre på Facebook!

 

Ta gjerne kontakt med oss på mail, til vauh@oslohoyre.no eller direkte til noen i styret under.

 

Kontaktinformasjon til lokalforeningsleder:

Oscar Chr. Husebye

Tlf. 400 47 022

E-post: oscarhusebye@gmail.com

 

 

Leder: Oscar Chr. Husebye

1. nestleder: Nicolas J. Wong

2. nestleder: Markus Kreutzer

Styremedlemmer:

Mohammed Ali

Erlend E. Uthaug

Henriette Ulven

Wilhelm Kristensen

Fredrik Falck Skogstad

 

Vestre Aker UH vedtok på generalforsamlingen i 2016 nye lover:

Vestre Aker Unge Høyres lover

 

tiger