Nordstrand Unge Høyre er en av lokalforeningene i Oslo Unge Høyre, foreningen dekker bydelene, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. Lokalforeningen drives av et styre som blir valgt på foreningens årsmøte hver høst.

Kontaktinformasjon til lokalforeningsleder:

Maria Rustad

Tlf: 970 64 275

E-post: Mariarustad@gmail.com

Følg Nordstrand Unge Høyre på Facebook!

 

Leder: Maria Malkenes Rustad

1. Nestleder: Kevin Chen

2. Nestleder: Martin Gjerde

Styremedlemmer:

Philip Videm Rakke

Ayusha Ayan Umme

Marthe Håkonsen

 

nordstrand-uh

tiger