Oslo Unge Høyre består av 3 lokalforeninger som dekker ulike deler av byen. Oslo Unge Høyre er blandt de største og mest aktive fylkesforeningene i Unge Høyre

Oslo Unge Høyre ledes daglig av et Arbeidsutvalg som har 7 medlemmer. Sekreteriatet til Oslo Unge Høyre består av  2 personer.

Vi kan tilby deg en rekke oppgaver som aktiv medlem  Oslo Unge Høyre. Vi arrangerer også masse kurs og konferanser som gir deg en erfaring som du kan bruke på skole, arbeidsplassen eller ved senere studier.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post oslo@ungehoyre.no eller telefon 22 82 91 98

 


Unge Høyres visjon:

Unge Høyre har vedtatt følgende visjon for organisasjonen. Visjonen er grunnlaget for aktiviteter, ledelse og arbeid i organisasjonen.

Unge Høyre skal være stedet der liberalkonservativ ungdom får innflytelse på politikk og samfunn.
Unge Høyre skal gi liberalkonservativ ungdom den beste skoleringen som er tilgjengelig og muligheter til å utvikle egne evner og talenter.
Unge Høyre skal være en organisasjon med fokus på aktivitet, der medlemmene hele tiden oppfordres til å ta egne initiativer og belønnes for god innsats, uavhengig av hvor de er i systemet.

 

Unge Høyres kjernekompetanser:

Unge Høyre har vedtatt tre kjernekompetanser. Disse er førende for all skolering, belønning og målsettinger i hele organisasjonen.

  • Utvikling av politikk:
    Sakskunnskap, kjennskap til ideologi, analytiske evner, kreativitet, kritisk sans, ønske om å påvirke.
  • Kommunikasjon av politikk i media, i debatter og ute blant ungdom:
    Tale- og debattferdigheter, formuleringsevner, sakskunnskap.
  • Ledelse og talentutvikling:
    Kommunikasjonsferdigheter, analytiske og strategiske evner, driv og gjennomføringsevne, etikk, kompetanse i skolering og talentutvikling, kunnskap om organisasjon.