1 2

Unge Høyre mener en god skole er den beste arenaen for å gjøre ungdom klare for morgendagens arbeidsliv, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Skolen skal være et sted der hver enkelt kan strekke seg etter egne mål og drømmer. En skole hvor kreativitet og innsats belønnes. Vi er for at hver enkelt elev skal kunne velge skole selv, ha en undervisning som er tilpasset den enkelte og hvor det stilles krav til både lærere og elever. Skolen skal være et sted å lære, ikke bare være!

Elevmakt og tilpasset opplæring:

Skolen for viktig til å overlate til politikerne. Derfor vil Unge Høyre gi mer makt til elevene, slik at de selv kan ta kontrollen over sin egen skolehverdag. Hvert enkelt individ har unike evner, og har forskjellige behov og ambisjoner. Den rød-grønne regjeringens likhetsskole kan oppsummeres på følgende måte: “Alle er like og alle skal lære det samme”.
En skole som behandler alle likt er en skole som feiler. Enhetsskolen til den rød-grønne regjeringen er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke eksisterer. Målet med enhetsskolen har vært å utjevne sosiale forskjeller. Undersøkelser viser derimot at norsk skole reproduserer sosiale forskjeller. Unge Høyre vil at du som elev skal få en opplæring tilpasset dine unike ferdigheter.

Nei til trynefaktor:

Hvert år mottar elever karakterer de ikke har fortjent. Noen får bedre karakterer, mens andre får dårligere. Hvorfor skjer dette? Trolig fordi læreren i noen tilfeller setter karakter etter hvor godt man liker den enkelte elev. For å få et mest mulig rettferdig karaktersystem og for å unngå trynefaktor ønsker Unge Høyre å innføre anonym retting av prøver.

Fritt skolevalg:

Bør du eller politikerne bestemme hvilken skole du vil gå på? For Unge Høyre er valget opplagt. Du vet selv best hvilken skole som gir deg det beste sosiale og faglige tilbudet, og regjeringen skal ikke kunne tvinge deg til å gå på en skole du ikke vil gå på selv. I dag er det slik at i de fleste fylkene så er det postnummeret og bostedet til foreldrene som bestemmer hvilken videregående skole man skal gå på. Unge Høyre vil ha fritt skolevalg slik at din innsats på ungdomsskolen faktisk betyr noe.

Valgfritt sidemål:

Unge Høyre vil at du som elev selv skal få velge om du vil ha bokmål eller nynorsk på skolen. Vi mener det er en dårlig prioritering av politikerne å tvinge norske elever til å lære to versjoner av samme språk.
I realiteten vil så godt som ingen bruke sidemålet sitt etter videregående. Da blir det for dumt at man gjennom hele ungdomsskolen og videregående skal bruke tid på å undervise i sidemålet.
I dagens Norge er kunnskap nøkkelen til suksess. Unge Høyre vil at kun det aller viktigste skal være obligatorisk i skolen og utover det skal folk selv få friheten til å velge hva de mener er interessant og viktig for den karrieren de vil følge.

Lærervurdering:

Læreren er en av de viktigste leddene i norsk skole. En god lærer kan gjøre underverker med elevene, skape engasjement og sørge for at alle får realisert sitt potensial. En dårlig lærer derimot, kan fullstendig ødelegge alt engasjement hos elever og dermed være direkte skyldig i å frarøve norske elever for muligheter senere i livet.
Derfor mener Unge Høyre at alle elever skal ha en rett til å si hva de mener om læreren sin, og at alle skoler skal ha en plikt til å høre på elevene. Derfor vil vi innføre en lovfestet rett til lærervurdering for alle elever, en vurdering som sikrer at elevenes stemme teller.

Åpenhet om resultater:

Forskningen viser at den norske enhetsskolen har skapt store forskjeller mellom elever. 1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. I tillegg viser internasjonale undersøkelser at norske elever scorer jevnt dårligere enn andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Unge Høyre mener at for å løse problemene i skolen, så må vi vite hvor utfordringene ligger. Først når vi har åpenhet om resultatene kan vi sette inn ekstra ressurser der det trengs.

Friskoler

For Unge Høyre er mangfold viktig, derfor er vi for at man skal ha både offentlige og private skoler så lenge det er mulighet for alle til å velge disse. Vi er mot at sosialistene fjerner pengestøtten til friskolene slik at bare de rike har råd til å gå på friskoler. Det viktigste er ikke om du går på en offentlig eller privat skole, men at staten betaler skolegangen din og at alle elever skal ha et reelt valg ikke bare de rike.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!