Ønsker du å bli bedre til å snakke foran folkemasser, eller bare kunne holde et foredrag for klassen uten å kaldsvette før foredraget? Oslo Unge Høyre kan hjelpe deg med begge deler. Vi kan tilby deg som medlem av Unge Høyre et av landets beste skoleringer i taleteknikk. Våre medlemmer for jevnlig skolering i hvordan å holde innlegg og taler foran store og små forsamlinger. Vi bruker både interne og eksterne skoleringer, og vi deler alltid skoleringene opp etter nivå, slik at du som medlem får mest mulig ut av skoleringen.

 

Steffan Heggelund om rovdyrpolitikk på Høyres Landsmøte