Som et politisk ungdomsparti, kan Unge Høyre tilby deg en politisk skolering uten sidestykke. Som medlem vil du få muligheten til å utforme Høyres politikk, både lokalt og nasjonalt. Du vil få tilbud om skolering i ulike politiske temaer, slik at du vet hva bakgrunnen for politikken vår er, du vil også få tilbud om skoleringer i ideologi, slik at du kan lære verdigrunnlaget vi bygger politikken vår på.