Unge Høyre er basert på frivillig innsats og enkeltpersoners kunnskap og engasjement. Uten dette er det ikke mulig å drive Unge Høyre fremover og nå de målene vi setter oss.

Vi er en organisasjon der hver enkelt har lovt til å ha ambisjoner og visjoner, der det oppfordres til å ta initiativ, samtidig som vi er en demokratisk organisasjon hvor det er medlemmene som bestemmer hvem som skal inneha verv og hvilke politiske standpunkt Unge Høyre skal ha.

Unge Høyre ønsker å belønne og hjelpe de som er engasjerte, jobber og bidrar til at Unge Høyre skal bli en bedre organisasjon. Vi stiller derfor krav til våre aktive medlemmer når påtar man seg et verv eller en oppgave forventer alle i Unge Høyre at vervet håndteres på en god måte og at oppgavene løses med maksimal innsats.

HVA KAN DU BIDRA MED I UNGE HØYRE?

Som medlem i Unge Høyre av du mange muligheter. Unge Høyre er en fleksibel organisasjon og gir hvert enkelt medlem mulighet til å selv bestemme hvor aktiv man vil være. Hvis du har lyst til å bli aktiv i organisasjonen eller rett og slett bare har gode innspill kan du sende en e-post til oslo(a)ungehoyre.no så vil vi hjelpe deg.

ER DET VIKTIG AT VI HAR DEG SOM MEDLEM?

Ja! Unge Høyre som organisasjon vil aldri bli sterkere enn medlemmene. Det er viktig for oss å ha et mangfold av medlemmer over hele landet slik at vi har en sterk organisasjon som utvikler politikken videre. Nettopp derfor er det viktig for oss å ha mange medlemmer; fordi vi ønsker et bredere og sterkere Høyre.