OUHblogglogo orange tigerbloggen

Oslo Unge Høyres valgkomité har bestått av Mathilde Tybring-Gjedde (leder), Aparna Meghare, Maria Rustad, Erik Steineger og Daniel Uzzaman.  Valgkomiteen har gjennom de siste ukene vurdert søknader og avholdt intervjuer, og nå har de avgitt sin innstilling til Oslo Unge Høyres Generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes lørdag 15. oktober, og da skal valgene gjennomføres. Lederen i valgkomiteen er fornøyd:

– Vi er stolte av det laget vi har kommet frem til. Vi har vurdert mange dyktige kandidater, men vi er sikre på at dette er det laget som sammen skal gjøre at Oslo Unge Høyre vinner valget i 2017. Valgkomiteen har lagt vekt på kandidatenes lederegenskaper, kommunikasjonsevner, politisk teft, organisatoriske ferdigheter, arbeidsinnsats og engasjement. Denne innstillingen favner bredt, og består av dyktige kandidater som utfyller hverandre på en god måte.

Arbeidsutvalget

Leder: Nicolai Øyen Langfeldt

Første nestleder: Silje Lutro

Andre nestleder: Håkon Flydal

Medlem: Henning Wahlberg

Medlem: Audun Foyn

Medlem: Hassan Nawaz

Medlem: Mehmet Kaan Inan

 

Direktevalgte til Distriktsstyret

Oscar Husebye

Yasmin Roland

Nicolas Wong

 

Revisor

Deloitte

 

Desisjonskomiteen

Christoffer Kjelsberg

Sara Vannebo Wilsgaard

(Jeanette Rønsen, Øystein Sundelin og Stefan Heggelund er ikke på valg)

 

Lovkomiteen

Carl Henrik Bastiansen (leder)

Camilla Strandskog

Gulsum Koc