Her er det fullstendige prinsipprogrammet vedtatt på Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2016.

https://goo.gl/KfZMV2