Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image
Valgkomiteens innstilling

Oslo Unge Høyres valgkomité har bestått av Mathilde Tybring-Gjedde (leder), Aparna Meghare, Maria Rustad, Erik Steineger og Daniel Uzzaman.  Valgkomiteen har gjennom de siste ukene vurdert søknader og avholdt intervjuer, og nå har de avgitt sin innstilling til Oslo Unge Høyres Generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes lørdag 15. oktober, og da skal valgene gjennomføres. Lederen i valgkomiteen er fornøyd: – Vi er stolte av det laget vi har kommet frem til. Vi har

HER ER RESOLUSJONENE TIL GENERALFORSAMLINGEN 2016!

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling Fra: Haagen Poppe Økologi Innen 2020 skal 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat være økologisk. I Norge er begrepet “økologisk” definert gjennom et konkret og detaljert regelverk, som i stor grad er likt EUs regelverk. Av landets cirka 10 000 000 dekar dyrket mark, utgjør økologisk areal 5,6 %. Målet med økologisk produksjon er å skape et bærekraftig agro-økosystem som er basert

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

Her finner du forslag til Oslo Unge Høyres prinsipprogram. Vi skal diskutere, debattere, og kanskje endre programmet på generalforsamlingen lørdag 15. oktober. Visst du ønsker å endre, eller forbedre noe i programmet står du fritt til å foreslå endringer på generalforsamlingen. forslag-til-oslo-unge-hoyres-prinsipprogram Vi gleder oss til debatt! &nbsp

Innsendte forslag til representanskap 27. september

Uttalelser om forslag til høyres stortingsprogram fra Oslo Unge Høyre Den 11. september 2017 er det stortingsvalg. Vi skal gjøre alt vi kan for å få en blå regjering og gjenvelge Erna Solberg som statsminister! Men hvilken politikk skal vi gå til valg på? Hvilke saker skal vi gjennomføre dersom Regjeringen blir gjenvalgt? Programkomiteen i Høyre har lagt frem sitt forslag til stortingsvalgprogram. Men nå har du sjansen til å

Vil du jobbe hos oss?

Oslo Unge Høyre er Unge Høyres største fylkesforening med over 1000 medlemmer. Organisasjonens fremste satsingsområder er politisk nytenkning og påvirkning, samfunnskontakt og markedsføring. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser hvor vi tilbyr politisk skolering for medlemmer og tillitsvalgte. Oslo Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær Da vår Organisasjonssekretær fratrer sin stilling, søker Oslo Unge Høyre ny Organisasjonssekretær. Organisasjonssekretæren har hovedansvaret for markedsføring, intern og ekstern informasjon, foreningens økonomi samt å

Er du en superverver?

Da bør du bli med på Oslo Unge Høyres skoleaksjonsteam! Etter sommeren er det bare ett år igjen til stortingsvalget! Det betyr at vi bare har ett år på å overbevise velgere og skoleelever om at Høyre er det beste partiet. Fra midten av august til midten av september skal vi ha skolestartkampanje i Oslo. Vi skal reise rundt til de videregående skolene, snakke med elevene, dele ut flyers og fortelle om Høyres

Resolusjoner til representantskapet tirsdag 27. april

Resolusjoner til representantskapet tirsdag 27. april   Resolusjon 1: Ja til eiendomsskatten i Oslo! Til: Oslo Unge Høyres Representantskap Fra: Carl Langaker Et av de sterkeste argumentene til Høyre i høstens kommunevalgkamp var å avskaffe eiendomsskatten. Vi forsvarte dette ved å si at eiendomsskatten var en usosial skatt, som rammet mennesker uavhengig av inntekt og gjeld. Oljeprisfallet og den påfølgende stigende arbeidsløsheten bidrar imidlertid til at alle tiltak som kan

Her er resolusjonene til representantskapsmøtet 16. mars

Politisk uttalelse: PAUSE FRA LÆREBOKA! Til: Oslo Unge Høyres representantskap Fra: Sondre Elstad Oslo Unge Høyre er ambisiøse på vegne av norsk skole. Mye er veldig bra i norsk skole, men mye kan også bli bedre. Et problem er et ensidig fokus på lærebokpensum på bekostning av andre former for læring som vil kunne forme mennesket på lengre sikt. Det er viktig å satse på at flere blir bedre i realfag. Samtidig

Her er resolusjonene!

Til: Oslo Unge Høyres representantskap Fra: Sondre Elstad Politisk uttalelse: PAUSE FRA LÆREBOKA! Oslo Unge Høyre er ambisiøse på vegne av norsk skole. Mye er veldig bra i norsk skole, men mye kan også bli bedre. Et problem er et ensidig fokus på lærebokpensum på bekostning av andre former for læring som vil kunne forme mennesket på lengre sikt. Det er viktig å satse på at flere blir bedre i realfag. Samtidig

Her er resolusjonene!

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap Fra: Sjur Oskar Korsæth Bedring av kollektivtrafikken i byene er sentralt for å kutte utslippene, men de fleste i Norge bor ikke i Oslo eller Bergen og er avhengige av bil for å komme frem. Enten det er privatpersoner eller næringslivet trenger man løsninger for hele Norge. Det finnes alternativer til de klassiske bilene som går på fossile brennstoff, hydrogen, biogass eller elektrisitet. Men forholdene

Next Page »