Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image
NYC (2)
DELTAGERE TIL TALENTPROGRAMMET

Etter en lang og vanskelig prosess har vi valgt ut 8 deltakere til talentprogrammet til Oslo Unge Høyre for 2017. Vi vi gratulere alle de som er valgt og ønsker dem lykke til i talentprogrammet. Deltakere: Casper Faarlund Tiril Frisk Vinje Wilhelm Kristensen Lise Amalie Christensen Muhammad Ali Markus Kreutzer Sjur Korsæth Agathe Steen &nbsp

Resolusjoner til representanskapet 26.01.16

Til: Oslo Unge Høyre Fra: Vestre Aker Unge Høyre Drosjenæringen er overpriset, usikker og lite innovativ – og Uber er løsningen. Hadde vi måttet beskytte tekstilarbeiderne mot maskinene, hestevognene mot bilene og postbudene mot internettet, ville verden aldri gått fremover. Senest på nyttårsaften merket man tydelig noen av problemene med drosjenæringen. På Oslos gater vandret det tusener av påvirkede voksne og ungdommer. Slåsskamper var ikke et sjeldent syn. Når siste

Talentprogram!

Oslo Unge Høyres talentprogram 2017 Oslo Unge Høyre gjentar suksessen fra 2015 og 2016, og arrangerer TALENTPROGRAM i 2017! Talentprogrammet er Oslo Unge Høyres ypperste skolering, og et av Unge Høyres beste kurs. Deltakerne vil få eksklusiv skolering i temaer som debatt, politikk, ideologi, ledelse og kommunikasjon, og tett oppfølging med tilbakemeldinger over tid. I april vil det kåres en vinner av Talentprogrammet 2017. For å søke er du nødt

Resolusjoner til representantskapet 20.12.16

Til Oslo Unge Høyre Fra Nicolas Wong Fjern rentefradraget Boligprisene i Oslo har det siste året steget godt over 20%. Dette har gjort det svært utfordrende for vanlige folk å komme seg inn i boligmarkedet, særlig oss unge. Det er flere underliggende grunner til denne veksten, men rentefradraget er en av de mest sentrale. I dagens skattesystem kan boligeiere slippe å betale skatt for 25 prosent av renter på boliglån.

Bli med på vinnerlaget!

  Har du lyst til å være med i Oslo Unge Høyre? Eller kanskje du har lyst til å støtte oss og den jobben vi gjør? Vi trenger alle de medlemmene vi kan få hvis vi skal klare å vinne valget i 2017! Betal medlemskontingenten ved å sende en SMS med “UH fullt navn” til 2160, da belaster vi deg for 100 kr. Eller på bankgiro til kontonummer:

RESOLUSJONER TIL REPRESENTANTSKAPET 17. NOVEMBER

Her er resolusjonene som skal behandles på torsdag.   Til: Oslo Unge Høyres Representantskap Fra: Haagen Poppe Økologi Innen 2020 skal 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat være økologisk. I Norge er begrepet “økologisk” definert gjennom et konkret og detaljert regelverk, som i stor grad er likt EUs regelverk. Av landets cirka 10 000 000 dekar dyrket mark, utgjør økologisk areal 5,6 %. Målet med økologisk produksjon

Nominasjon og ungdomskandidater

Distriktsstyret i Oslo Unge Høyre har vedtatt at Maria Gøthner og Mathilde Tybring-Gjedde er våre ungdomskandidater til Stortinget! Oslo Unge Høyre har også gjennomført en prøvenominasjon, der 10 kandidater er vurdert i prioritert rekkefølge. Ine M. Eriksen Søreide (40), Gamle Oslo Nikolai Astrup (38), Frogner Michael Tetzschner (62), Vestre Aker Mudassar Kapur (40), Nordstrand Stefan Heggelund (32), Grünerløkka Heidi Nordby Lunde (43), Grünerløkka Kristin Vinje (53), Nordre Aker Mathilde Tybring-Gjedde,

Prinsipprogram

Her er det fullstendige prinsipprogrammet vedtatt på Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2016. https://goo.gl/Kf

Valgkomiteens innstilling

Oslo Unge Høyres valgkomité har bestått av Mathilde Tybring-Gjedde (leder), Aparna Meghare, Maria Rustad, Erik Steineger og Daniel Uzzaman.  Valgkomiteen har gjennom de siste ukene vurdert søknader og avholdt intervjuer, og nå har de avgitt sin innstilling til Oslo Unge Høyres Generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes lørdag 15. oktober, og da skal valgene gjennomføres. Lederen i valgkomiteen er fornøyd: – Vi er stolte av det laget vi har kommet frem til. Vi har

HER ER RESOLUSJONENE TIL GENERALFORSAMLINGEN 2016!

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling Fra: Haagen Poppe Økologi Innen 2020 skal 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat være økologisk. I Norge er begrepet “økologisk” definert gjennom et konkret og detaljert regelverk, som i stor grad er likt EUs regelverk. Av landets cirka 10 000 000 dekar dyrket mark, utgjør økologisk areal 5,6 %. Målet med økologisk produksjon er å skape et bærekraftig agro-økosystem som er basert

Next Page »